20. Maj 2020

Åreknuter, kalt varicer på fagspråket, er en vanlig venesykdom som kan forårsake smerter og påvirke livskvaliteten for personer som har hatt det over lengre tid. Det finnes forskjellige metoder for behandling av varicer, og disse vil bli beskrevet i artikkelen.

Symptomer på varicer

En person som har varicer, kan godt ha hatt dem i lang tid uten å kunne merke noen symptomer på varicer. Symptomene kan være veldig forskjellige og noen mennesker er overhodet ikke klar over at de har varicer, mens andre opplever varicene som veldig smertefulle og plagsomme.

Små varicer gir vanligvis symptomer, men etter hvert som varicene utvikler seg over tid, vil symptomene øke. Det kan oppstå fornemmelse av tyngde og tretthet i beina. Varicene kan være ømme og føre til at beina hovner opp, og noen kan også få kramper i beina om natten.

Varicer forekommer ofte i knehasen og på leggene, men varicene kan også utvikle seg oppover låret og nedover føttene.

Varicer oppstår når blodsirkulasjonen er nedsatt

Varicer er en samling av blod som har samlet seg i puljer i beina. Denne tilstanden er forårsaket av dårlig blodsirkulajson i beina som følge av defekte veneklaffer. Denne tilstanden av defekte eller dårlige veneklaffer heter venøs insuffisiens, og venøs insuffisiens kan forårsake varicer eller andre venesykdommer.

Behandling av varicer

Det er forskjellige faktorer som påvierker forekomsten av varicer:

Alderdom: veneklaffer vil slites ut over tid, akkurat som resten av kroppen. Derfor vil forekomsten av varicer oftere sees hos eldre mennesker enn hos yngre mennesker.

Genetikk: en av de viktigste faktorene som påvirker forekomsten av varicer er arv. Dette betyr at hvis din mor eller far har hatt åreknuter, er det en stor sannsynlighet for at du også får varicer på et tidspunkt i livet.

Overvekt: når blodsirkulasjonen i beina er nedsatt, øker risikoen for å få åreknuter. Når en person er overvektig, vil det gi dårligere blodsirkulasjon samt et økt press på venene, noe som kan forårsake varicer.

Graviditet: under en graviditet øker kroppsvekten betydelig. Det er denne plutselige overvekten som øke risikoen for å få varicer, da blodtilførselen er doblet og den endrer hormonbalansen.

Når man skal ha en behandling for varicer

Som nevnt oppstår varicer ofte på beina. En varice er en tykk og tydelig blodåre som buler ut på huden og er blå og synlig. Varicer forårsaker ikke ofte fysiske ubehag, men varicer kan være en kosmetisk plage og derfor også en psykisk plage.

Varicer kan gi store smerter, og når både fysiske og mentale plager påvirker hverdagen, kan det være lurt å undersøke mulighetene for behandling av varicer.

Effektive og skånsomme metoder for behandling av varicer

For å avjgøre riktig metode for behandling av varicer, skal man undersøke beina ved en ultralydsundersøkelse. I denne forundersøkelsen blir beina skannet av en spesialist som kan identifisere eventuelle varicer. Deretter vil spesialisten vurdere en riktig behandlingsmetode for å fjerne varicene på beina.

Hos Åreknuteklinikkene brukes det alltid de nyeste og mest skånsomme metodene for å behandle varicer, og de mest brukte metodene er:

Skumbehandling:

En skumbehandling innebærer å injisere et medikament, et såkalt skummiddel, i den dårlige vene der åreknutene er. Dette skummiddelet irriterer veneveggen og venen lukker seg, noe som betyr at blodet ikke kan passere, og den finner andre veier og varicene forsvinner. En skumbehandling som behandling for varicer brukes ofte til pasienter som har fjernet åreknuter tidligere eller hvor varicene er mindre.

Laserbehandling:

Ved en laserbehandling blir den dårlige venen lukket ved hjelp av varmen fra laseren. Laseren settes inn i venen ved hjelp av et kateter og trekkes deretter sakte ut. Denne behandlingsmetoden er veldig effektiv til behandling av varicer som er av større grad..

Flebektomi:

Hvis du vil fjerne de synlige varicene på beina, som er en kosmetisk plage, brukes flebektomi. Denne behandlingen av varicer fjerner den kosmetiske delen av en varice. Det blir laget et lite snitt i huden, hvoretter spesialisten fjerner et stykke av den syke venen. Denne typen behandling av varicer brukes ofte sammen med en av de andre behandlingsmetodene.

Mange opplever at livskvaliteten forbedres etter en behandling av varicer, og en smertefri hverdag blir normalen.

Sammendrag – behandling av varicer

Varicer er et annet ord for åreknuter, og varicer oppstår når veneklaffene svekkes og blodsirkulasjonen blir nedsatt. Denne tilstanden sees ofte hos eldre, overvektige og gravide, men den vanligste årsaken til at man får varicer er arvelighet.

Hvis varicene blir en stor plage i hverdagen, kan en behandling av varicer være en mulighet for å få nye gleder i livet. Det er forskjellige behandlingsmetoder tilgjengelig for behandling av varicer, og den riktige behandlingsformen er avhengig av alvorlighetsgraden på varicene.

Åreknuter