28. August 2019

Det er vanlig å forbinde åreknuter med eldre mennesker, og det er riktig at alderdom er en sterk bidragsyter i at åreknuter utvikles. Men det er også mange andre faktorer som innvirker på hvorfor åreknuter oppstår, hvor livsstil er en av hovedfaktorene.

Denne artikkelen er for deg mellom 20 og 30 år som lurer på hvorfor du har fått åreknuter.

Hva forårsaker åreknuter

Det er mange faktorer som spiller inn, men hovedfaktoren er genetisk arv. Dersom nær slekt, slik som foreldre eller besteforeldre har eller har hatt åreknuter, er sannsynligheten tilstede for at personen selv også kommer til å utvikle åreknuter. Da spesielt om det er en kvinne over 30 år.

Uansett alder og arv er åreknuter sterkt koblet til en persons livsstil. Dersom åreknuter finnes i familien, og samtidig fører en livsstil som medfører økt risiko for åreknuter er sannsynligheten stor for å utvikle åreknuter.

Hvorfor oppstår åreknuter hos yngre mennesker

Det har blitt vanligere med åreknuter blant yngre. Grunnlaget bak dette er koblet til hvordan åreknuter oppstår. Derfor skal vi først se på årsakene til utviklingen av åreknuter.

Noen av faktorene som fører til utvikling av åreknuter i ung alder:

 • Graviditet, nå eller tidligere
 • Genetisk arv. Det kan for eksempel være gener som medfører at klaffene i venene er svakere og derfor raskere slites ned
 • Kirurgiske inngrep grunnet ulykker, sykdom og så videre
 • Tidligere skader på venene i beinet
 • Kvinner utvikler oftere åreknuter i ung alder. Det er sammenkoblet med de kvinnelige hormonene
 • Overvekt eller fedme
 • Fysisk inaktivitet
 • Lite variasjon i posisjoner på arbeidet, både sittende og stående
 • Medisiner som påvirker blodsirkulasjonen
 • Å ha vært sengeliggende under lengre tid, eksempelvis grunnet sykdom, idrettsskader eller annet

Dette er alle faktorer som kan bidra til eller øke risikoen for åreknuter i ung alder.

Graviditet og åreknuter

Allerede tidlig i graviditeten øker risikoen for oppsamlinger av blodet i beina. Det er vanligere hos blivende mødre i 30-årsalderen, men en ser det også hos yngre blivende mødre.

Vektøkning under graviditet er sterkt medvirkende til åreknuter. Det er ikke bare kvinnens egen vekt som øker, men også fosteret sin vekt, fostervannet og morkaken.

I tillegg til vekten er det også et økende blodvolum og hormonelle endringer som forårsaker åreknuter under eller etter graviditet. Ekstreme hormonforandringer under den tidlige fasen av graviditeten samt en langsommere blodstrøm, der kroppen forberedes på graviditet og fødsel kan gi utslag av åreknuter og spindelvevsvener, samt blodpropper. Det er viktig å snakke med sin lege dersom en har åreknuter i familien, for å få råd til hvordan en kan redusere risikoen for åreknuter under graviditeten. Dersom åreknutene har oppstått ved graviditeten, og ikke forsvinner innen tolv uker etter endt graviditet er et legebesøk nødvendig.

Åreknuter i ung alder

Fedme, overvekt og åreknuter

Overvekt og fedme virker sterkt inn på utviklingen av åreknuter. Det er en kombinasjon av gener, stillesittende og dårlige matvaner som er grunnen til at åreknuter øker blant den yngre befolkningen. Allerede i ung alder bidrar fedme og stillesittende til utviklingen av sykdommer for barn og unge, som i utgangspunktet er forbeholdt voksne. Det gjelder ikke bare åreknuter men også andre sykdommer relaterte til blodsirkulasjonen, eksempelvis hjertesykdom og høyt blodtrykk.

Stillesittende og åreknuter

Det er en sammenheng mellom stillesittende og utviklingen av åreknuter, da spesielt om det forekommer både på arbeid og i fritid. Også det å stå i ro over lengre tid er medregnet. Fysisk inaktivitet reduserer ikke bare blodsirkulasjonen, men bidrar også til overvekt og fedme. Det kan også oppstå andre sykdommer foruten åreknuter som følge av denne inaktiviteten.

Skader, sengeliggende, medisiner og åreknuter

Selv en person tar vare på sin helse og bærer tøy som ikke strammer rundt kroppen, har en risiko for å rammes av åreknuter dersom personen er sengeliggende under en lengre periode. Å ligge i horisontal posisjon under lengre tid kan redusere blodsirkulasjonen og øke risikoen for åreknuter og blodpropper. Noen medisiner, eksempelvis noen typer prevensjonsmiddel, kan også øke risikoen for å utvikle åreknuter i ung alder selv om personen er ved generell god helse.

Hva kan forebygge utviklingen av åreknuter hos yngre personer

Dersom en tilhører en risikogruppe for å få åreknuter og i tillegg fører en livsstil som øker sannsynligheten for åreknuter, bør en straks gjøre tiltak for å forebygge åreknuter. Dersom åreknuter oppstår på beina tar det lengre tid og er mer komplisert å bli kvitt enn det er å forebygge, derfor er rådet å forebygge så langt en kan, også av den grunn at åreknutene forverres med tiden.

Med riktig veiledning og endring i livsstilen finnes det gode muligheter for å redusere risikoen for å utvikle åreknuter.

Det er mye personen selv kan gjøre for å forebygge oppkomsten av åreknuter i ung alder.

Følgende er noe av det en kan gjøre:

 • Mosjonere
 • Gå med støttestrømper
 • Gå ned i vekt

Mosjonere for å forebygge åreknuter i ung alder

Mosjon er en av de beste måtene for å forebygge åreknuter i ung alder. Det trenger ikke å være vanskeligere enn å reise seg opp fra sofaen hver time, og ta en tur rundt huset. En annen praktisk ting en kan gjøre er å parkere bilen lengst bort på parkeringsplassen, for litt ekstra bevegelse på vei til arbeidet eller butikken.

Ettersom personer med høyere risiko for å få åreknuter i ung alder ofte er veldig mye i ro, er det ikke de store tiltakene som først er aktuelle men å begynne i det små for å bryte med det negative mønsteret. Når en skal gå i fra å være i høy grad stillesittende, er det viktigste å komme seg i bevegelse uansett hvor små bevegelsene enn måtte være.

Gå ned i vekt for å forebygge oppkomsten av åreknuter i ung alder

Hvilke mat en spiser er i høy grad koblet til ens helse og for yngre personer ser en særlig en sammenheng, da om både overvekt og risiko for å utvikle åreknuter er inne i bildet. Derfor bør yngre personer med overvekt eller fedme overveie tiltak for å redusere dette, og dermed minske risikoen for å utvikle åreknuter.

Innta riktig posisjon for å forebygge oppkomst av åreknuter i ung alder

Dersom en er klar over at en befinner seg i risikosonen for å få åreknuter, kan det å holde beina i høy stilling redusere risikoen for å utvikle åreknuter. Med høy stilling menes ikke horisontal stilling, men at beina skal befinne seg høyere enn hjertet. Å ha beina i høy stilling øker blodstrømmen gjennom venene tilbake til hjertet som reduserer oppsamling av blod i venene, som er årsaken til hvorfor åreknuter oppstår.

Hvordan kan åreknuter hos yngre personer behandles

For yngre personer som allerede har utviklet åreknuter finnes det behandlinger som kan hjelpe. Før en eventuell medisinsk behandling iverksettes, anbefales det at en forsøker å lindre symptomene ved å utføre de forebyggende tiltak som er nevnt i denne artikkel. Dette da forebyggende tiltak har god innvirkning på besværene åreknuter medfører.

Dersom åreknutene fortsatt er besværlige etter egne forebyggende tiltak finnes det mange gode metoder for å behandle åreknuter, og mange av metodene er både skånsomme og raske å gjennomføre.

Slik som nevnt forverres åreknuter med tiden, derfor er det viktig å ta ansvar for sin situasjon på et tidlig tidspunkt.

Sammendrag av åreknuter hos yngre personer

Nedenfor følger et kort sammendrag av artikkelen.

Hva forårsaker åreknuter

Åreknuter forårsakes av at klaffene i venene i beina ikke holder tett som leder til blodansamling i venene, dette leder videre til at disse venene blir tykke og får den blåaktige fargen som syrefattig blod har når det vises gjennom huden.

Hvorfor åreknuter kan oppstå hos yngre personer

Åreknuter hos yngre personer forårsakes hovedsakelig grunnet:

 • Genetisk predisposisjon
 • Overvekt
 • Stillesittende
 • Langvarig sengeliggende
 • Skader på venene som følge av eksempelvis ulykker eller kirurgi
 • Medisiner

Hva kan forebygge oppkomsten av åreknuter hos yngre personer

En person kan forebygge åreknuter gjennom å tilføre positive faktorer til sin livsstil:

 • Mosjonere
 • Gå ned i vekt
 • Posisjonere sine bein i en stilling høyere enn hjertet for å øke blodsirkulasjonen

Hvordan kan åreknuter hos yngre personer behandles

Det finnes mange måter å behandle åreknuter hos yngre personer. Det starter med en endret livsstil. Videre er medisinske behandlinger tilgjengelige slik som laserbehandling, kirurgi og så videre.