Karkirurg

Martin Lawaetz

på Legelisten
Martin er karkirurg og utdannet ved Karkirurgisk avdeling på Rigshospitalet i Danmark. Han har over 15 års erfaring med behandling av åreknuter ved hjelp av de mest moderne og skånsomme metodene. Martin har vært en sentral bidragsyter i ledende forskning innen åreknutebehandling, publisert i internasjonalt anerkjente tidsskrifter, og har spilt en nøkkelrolle i innføringen av moderne behandlingsmetoder for åreknuter i Danmark. Han har også omfattende erfaring med behandling av komplekse åreknuter ved bruk av en spesiell kombinasjon av moderne og minimalt invasive metoder. Denne tilnærmingen, som han har utviklet gjennom mange års erfaring, kaller vi "The Nordic Treatment Protocol for Advanced Varicose Veins". Martin er tilknyttet våre klinikker over hele Norden, der han utfører forundersøkelser, åreknutebehandlinger og etterkontroller. Han spiller også en avgjørende rolle i opplæringen av nye karkirurger, som blir en del av vårt team av dyktige spesialister.
No items found.