Karkirurg

Beate Viddal

på Legelisten
Beate Viddal er spesialist i karkirurgi og generell kirurgi. Hun arbeider som seksjonsoverlege ved Kar/Thorax kirurgisk seksjon ved Stavanger Universitetssykehus. Hun opererer både store åpne karkirurgiske operasjoner og endovaskulære operasjoner. Hun har mer en 20 års erfaring med åreknutebehandling. Hun behersker de fleste moderne metoder innen behandling av åreknuter og har også i en årrekke drevet opplæring på sykehus av yngre kollegaer. Beate er tilknyttet klinikken i Stavanger, hvor hun utfører forundersøkelser, åreknute behandlinger og etterkontroller.