27. Juni 2020

Åreknuter kan forekomme på beina som tydelige blodårer som buler ut på huden og kan virke blå eller lilla. Det kan føre til psykiske plager ettersom mange synes åreknuter er stygge. Det finnes en behandlingsmetode for å fjerne tydelige blodårer, det vil si den kosmetiske delen av en åreknuter. Denne behandlingen kalles flebektomi eller heklenålsteknikk.

Hva er en åreknute?

En åreknute er en tykk og vridd blodåre, som ofte er veldig tydelig på beina. En åreknute buler ut på beinet og kan virke veldig lilla eller blåaktig.

En åreknute forekommer blant annet når veneklaffene er defekte. Veneklaffenes funksjon er å regulere blodstrømmen slik at den ensrettede veien opprettholdes i blodårene i beina. Veneklaffene er plassert på innsiden av blodårene, også kalt vener, og veneklaffene fungerer som en slags ventil. Veneklaffene regulerer blodstrømmen slik at det ikke oppstår tilbakeløp.

Veneklaffene kan bli defekte på grunn av forskjellige faktorer, og hvis veneklaffene er ødelagte og derfor ikke fungerer tilstrekkelig, vil det oppstå tilbakeløp. Når det oppstår tilbakeløp, vil det forekomme en økt press på blodåren, blodet akkumuleres og dette kan forårsake en åreknute. Det vil si at en åreknute er en tykk blodåre hvor det har samlet seg blod.

Flebektomi for behandling av tydelige blodårer
Flebektomi for behandling av tydelige blodårer

Ulike faktorer kan forårsake åreknuter

Det er forskjellige grunner til at man kan få åreknuter, men den største faktoren er arv. Hvis man er arvelig disponert til å få åreknuter, kan man ikke unngå å få åreknuter selv, men du kan påvirke når i livet de eventuelt kan oppstå.

Når blodsirkulasjonen er nedsatt på grunn av for eksempel dårlige veneklaffer, kan de påvirke forekomsten av åreknuter. Dårlig blodsirkulasjon sees ofte hos personer som er overvektige eller hos kvinner som er gravide.

Når tydelige blodårer blir til store plager

Tydelige blodårer, åreknuter, kan forårsake både fysiske og psykiske plager. Disse plagene kan ha en negativ innvirkning på hverdagen, og kan redusere livskvaliteten. Når de tydelige blodårene blir en kontrollerende faktor over, for eksempel valg av antrekk hvor du ønsker å vise dine bare bein offentlig, kan det være lurt å vurdere muligheten for å få de tydelige blodårene fjernet.

Flebektomi for behandling av tydelige blodårer på beina

De tydelige blodårene på beina er den kosmetiske delen av en åreknuter, og krever derfor ofte en annen type behandling enn en medisinsk åreknutebehandling. Flebektomi er en behandlingsmetode som brukes til å fjerne synlige blodårer, åreknuter, på beina.

Flebektomi for behandling av tydelige blodårer

Før en flebektomi kan utføres, skal man komme til en forundersøkelse hvor de tydelige blodårene undersøkes med ultralyd. Ved denne ultralydundersøkelsen undersøker spesialisten blodstrømmen i beina og identifiserer eventuelle åreknuter.

En behandling med flebektomi innebærer at ved veldig små snitt i huden fjerner de synlige blodårene ved hjelp av et medisinsk instrument som ligner en heklenål. Spesialisten vil deretter trekke ut en liten del av den tydelige blodåren, slik at de tykke blodårene fjernes. Snittene er veldig små, leges raskt og krever ingen sting eller tape, da de små hullene vil leges raskt og forsvinner over tid.

Etter en behandling med flebektomi

Etter en behandling med flebektomi vil spesialisten sette små plaster på snittene og beinet blir bundet med bandasje.

Det brukes bare lokalbedøvelse under en flebektomi, og etter behandlingen kan man se at denne bedøvelsesvæsken kan sive ut fra de små snittene i beinet. Det er derfor en god idé å holde beinet høyt, da dette vil redusere risikoen for blødning gjennom bandasjen. Man skal holde seg borte fra aktivitet som gir høy puls i fem dager, men det er lurt å gå en tur og holde seg i bevegelse.

De fleste mennesker vil etter en behandling med flebektomi oppleve blåmerker i beinet eller mindre blodansamlinger.

Det er ganske individuelt hvor raskt disse forsvinner, men det kan ta opptil seks måneder før de er borte.

Andre typer åreknutebehandlinger

En flebektomi behandling for å fjerne tydelige blodårer brukes ofte som et supplement til en annen type åreknutebehandling, som fjerner den medisinske delen av en åreknute. Den medisinske delen av en åreknute kan fjernes ved:

  • Radiofrekvens
  • Laserbehandling
  • Skumbehandling

Som med flebektomi, vil disse behandlingene også bli utført under lokalbedøvelse. Imidlertid vil ingen form for anestesi brukes ved en skumbehandling, da det er en veldig skånsom åreknutebehandling.

Sammendrag – Flebektomi for behandling av tydelige blodårer

Åreknuter på beina vil ofte fremstå som store og tydelige blodårer som buler ut på huden. Tydelige blodårer kan være en stor plage både fysisk og mentalt, og dette kan i noen tilfeller redusere livskvaliteten.

Hvis de tydelige blodårene er til en stor plage, kan man velge å få fjernet de synlige åreknutene ved flebektomi behandling. Under en flebektomi behandling vil spesialisten lage små snitt i huden hvor de tydelige blodårene er, hvoretter en liten del av åreknuten blir trukket ut. Flebektomi brukes ofte i tillegg til en annen type åreknutebehandling som fjerner den medisinske delen av en åreknute.

Ved Åreknuteklinikkene kan man utover flebektomi, som fjerner synlige blodårene, få åreknutene fjernet med radiofrekvens, laser eller skum. Det som er gjeldende for alle disse behandlingsformene er at de alle er veldig milde og effektive, og du kan gjenoppta ditt normale liv umiddelbart etter behandlingen.