15. September 2019

Sprengte blodkar er små trådlignende blodårer som ligger helt overfladisk i huden. De har ofte en lilla eller blåaktig farge og kan være mer eller mindre synlige. I tillegg til å kunne oppstå på beina, kan det også oppstå sprengte blodkar i ansiktet.

Fakta om spindelvevårer og behandling av dem

Sprengte blodkar eller åreknuter

Dersom det er underliggende åreknuter i forhold til sprengte blodkar, er det lurt å få disse undersøkt og behandlet dem før behandling for sprengte blodkar, da risikoen for at de kommer raskt tilbake ellers er større. Av denne grunn innebærer en forundersøkelse for sprengte blodkar alltid en vurdering av om det er åreknuter, som anbefales behandlet først.

Siden mange opplever sprengte blodkar som skjemmende og derfor en kosmetisk sjenanse, egner sprengte blodkar seg for undersøkelse og behandling. Mange av disse menneskene føler at de er begrenset i valg av klær som viser bena, for eksempel fordi de skammer seg over de sprengte blodkarene som er synlige på bena.

Fakta om sprengte blodkar og behandling av sprengte blodkar

Enkelt å behandle sprengte blodkar

Sprengte blodkar på bena behandles best med såkalte mikroinjeksjoner, også kalt mikrosklerosering. Ved mikrosklerosering injiseres et medikament direkte i de små venene ved hjelp av en veldig tynn nål. Dette fører til at blodårene lukkes og trekker seg sammen. Kroppen vil da eliminere dem over tid. Vanligvis forsvinner de sprengte blodkarene etter noen uker og det krever ofte 1-3 behandlinger, avhengig av de sprengte blodkarenes størrelse, for å oppnå et tilfredsstillende resultat. Injeksjonsbehandlingene utføres av en sertifisert spesialsykepleier. Behandlingen tar cirka 60 min og innebærer ikke at du må avstå fra arbeid, fysisk aktivitet eller reiser.

På Åreknuteklinikkene brukes skleroterapi for å fjerne sprengte blodkar.

Hva kan du gjøre selv for å unngå sprengte blodkar?

Sprengte blodkar er mer vanlig i befolkningen enn de fleste tror. Omtrent 50 til 55 prosent av alle kvinner har sprengte blodkar, og blant menn er det noe færre – omtrent 40 til 45 prosent. Blant personer over 50 år har over halvparten små eller store områder med sprengte blodkar.

Genetikk, og dermed arv, er den absolutt viktigste faktoren bak utviklingen av sprengte blodkar. Det er imidlertid også andre faktorer som har liten effekt. Det inkluderer graviditet, overvekt og inaktivitet. I tillegg kan hormonell ubalanse også spille en rolle. Det er langt fra alle faktorer som kan forebygges og i de aller fleste tilfeller vil det ikke være spesielle årsaker som kan pekes på som medvirkende til at det oppstår sprengte blodkar. Sprengte blodkar forsvinner ikke av seg selv.

Sammendrag – Fakta om sprengte blodkar og behandling av sprengte blodkar

For de som har sprengte blodkar og ønsker å få dem behandlet, finnes det skånsomme og veldig effektive behandlingsmetoder. Behandlingen utføres med mikroinjeksjoner og tar cirka 60 minutter. Behandlingen krever ikke at du avstår fra arbeid, fysisk aktivitet eller reiser.

Sprengte blodkar forsvinner ikke av seg selv. Den mest primære årsaken til utviklingen av sprengte blodkar er genetisk. Det er sjelden du kan peke på konkrete årsaker til at de oppstår, og dermed vil det som regel ikke være noe du kan gjøre selv for å unngå å få dem.

Dersom det er underliggende åreknuter i forhold til de sprengte blodkar, er det lurt å få disse undersøkt og behandlet før behandling for sprengte blodkar, da risikoen for at de kommer raskt tilbake ellers er større. Av denne grunn innebærer en forundersøkelse for sprengte blodkar alltid en vurdering av om det er åreknuter, som anbefales behandlet først.