01. Juli 2022

Sprengte blodkar er små bristninger i venene og denne tilstanden er helt ufarlig. Sprengte blodkar alene gir ingen fysisk smerte, i motsetning til åreknuter. Sprengte blodkar kan derimot være en stor kosmetisk plage og kan i verste fall bidra til svekket livskvalitet. Derfor kan det være lurt å vurdere en behandling av sprengte blodkar, som behandles med svært skånsomme metoder.

Hva er sprengte blodkar?

I kroppen har vi blodårer, og i venene er det veneklaffer som sørger for at blodet renner oppover mot hjertet i én retning. Med alderen vil disse veneklaffene slites på samme måte som resten av kroppen. Når denne tilstanden oppstår, blir trykket i venene for stort ettersom blodet samler seg og dette kan føre til karbristninger, såkalte sprengte blodkar. Sprengte blodkar er ikke det samme som åreknuter, men det henger ofte sammen. Har du åreknuter, kan det derfor oppstå sprengte blodkar i samme område.

Sprengte blodkar forekommer svært ofte på bena, der trykket på venene er størst. Det kan imidlertid også oppstå sprengte blodkar i ansiktet, ettersom solstrålene kan ha en slik negativ effekt.

Hvordan behandles sprengte blodkar?

Hvis du har sprengte blodkar som ikke blir behandlet, kan du oppleve at tilstanden forverres med årene. Du kan oppleve sprengte blodkar flere steder på kroppen, og at de sprengte blodkarene etter hvert vil spre seg over et større område.

Det finnes ulike metoder for behandling av sprengte blodkar.

Behandling av sprengte blodkar med sklerosering

En av de mest effektive metodene for å behandle sprengte blodkar er sklerosering, også kalt skleroterapi. Ved behandling av sprengte blodkar med sklerosering injiseres det et medikament i venen der de sprengte blodkarene er lokalisert. Dette fører til at blodåren lukker seg og de sprengte blodkarene forsvinner.

Behandling av sprengte blodkar med laser

En annen metode for å behandle sprengte blodkar er laserbehandling. Denne metoden brukes ofte ved mindre sprengte blodkar og for mindre områder med sprengte blodkar som skal behandles. Laserlyset får blodårene til å lukke seg, og så forsvinner de.

Pris for en behandling av sprengte blodkar

Det første trinnet av en behandling av sprengte blodkar er en forundersøkelse. Ved forundersøkelsen gjør karkirurgen en klinisk vurdering samt en ultralydundersøkelse. Karkirurgen vurderer deretter riktig behandling av de sprengte blodkarene og hva som vil gi det mest tilfredsstillende resultatet. Det er også gjennom en forundersøkelse man får en konkret pris på behandlingen, og det kreves ofte flere behandlinger før de sprengte blodkarene har forsvunnet.