16. Oktober 2019

Å bli gravid og å være gravid er kanskje den mest spennende delen av en kvinnes liv. Det kommer mange nye følelser og forhåpninger i denne perioden, og kroppen vil også gjennomgå mange endringer. De fleste av disse endringene er selvfølgelig positive, men noen av dem kan være belastende for kroppen. Det kan være at noen av disse endringene ikke forsvinner etter graviditet, og kan bli til en vedvarende plage. En av endringene som kan oppfattes som et problem etter svangerskapet, er dannelsen av åreknuter. Dette skjer når kroppsvekten øker under graviditeten og påvirker blodsirkulasjonen, som medfører til at veneklaffene ikke klare utføre jobben sin. Dette vil gi små ansamlinger av blod i venene, og som oftest på baksiden av knærne.

Hva er åreknuter?

Disse små ansamlingene av blod er ofte synlige gjennom huden som små blå eller lilla årer, og de slynger seg ofte som et nett der de oppstår. Det er på grunn av dette utseendet at disse blodkarene kalles for åreknuter. Åreknuter er ikke farlige, og de forårsaker ingen smerter.
Hvordan oppstår åreknuter?

Åreknuter oppstår på grunn av manglende funksjon i veneklaffene som regulerer blodstrømmen i venene. Når disse klaffene slites, kan blodet som skal pumpes til hjertet i stedet strømme tilbake i venen. Der kan det bli ansamlinger av blod som gjør venene tykkere og nye årer dannes under veneklaffene. Det er disse nye venene som er åreknuter.

Som sagt så oppstår åreknuter på grunn av feil i veneklaffene. Som med alle andre funksjoner i kroppen, slites også veneklaffene over tid. Det er disse slitasjene i veneklaffene som gjør at de fungerer dårlig. Dette betyr også at åreknuter er mer vanlig blant eldre enn blant yngre. Predisposisjon er den vanligste årsaken til at en person får åreknuter. Hvis en person er predisponert til å få åreknuter, vil vedkommende helt sikkert få åreknuter på et tidspunkt i livet.

Det finnes derimot noen faktorer som påvirker når åreknuter vil oppstå og hvor omfattende disse vil bli. Disse faktorene inkluderer overvekt, trening, røyking, stillesitting og mer. Det som er felles for risikofaktorene som gjør at åreknuter oppstår, er at de alle svekker blodsirkulasjonen. Dette betyr at allerede slitte veneklaffer har det enda vanskeligere å pumpe blod til hjertet, noe som får blodet til å samle seg i venen som vi nevnte ovenfor.

Hvorfor er åreknuter vanlig under svangerskapet?

Det er helt vanlig at åreknuter forekommer under svangerskapet. Grunnen til dette er at en kvinne er i streng forstand overvektig under svangerskapet. Overvekten refereres ikke til fedme i dette tilfellet, men den ekstra vekten kvinnen får av fosteret og fostervannet. Denne vekten påvirker kroppen på samme måte som vanlig overvekt når det kommer til blodsirkulasjon. I tillegg er det mer blod å pumpe fordi fosteret er også en del av blodomløpet til en gravid kvinne. Derfor er det veldig vanlig at ellers veldig friske kvinner lider av åreknuter i forbindelse med graviditeten.

Åreknuter under svangerskapet

Forsvinner åreknutene etter graviditeten?

Det er vanlig at åreknuter forsvinner etter graviditeten, da den svangerskapsrelaterte overvekten forsvinner og blodsirkulasjonen forbedres. Imidlertid er det ikke alltid at åreknutene forsvinner av seg selv, til tross for at vekten blir mindre. Det er heller ikke uvanlig at kvinner går opp i vekt under svangerskapet på grunn av endrede spise- og treningsvaner under graviditeten. Hvis denne vekten ikke forsvinner etter graviditeten, er det fare for at eventuelle åreknuter ikke forsvinner av seg selv.

Finnes det grunner til å behandle åreknuter under svangerskapet?
Åreknuter i forbindelse med graviditeten er som sagt helt ufarlig, men det er mange kvinner som synes at disse åreknutene er stygge. Som regel er den grunnleggende argumenten at kosmetiske problemer er noe helsevesenet skal ta en vurdering om å behandle, men man glemmer at hvis disse kosmetiske problemene gir begrensninger i livet, og er derfor i like stor grad viktig å få behandling for. Hvis en person oppfatter sine åreknuter som stygge, kan vedkommende begrense seg selv ved å for eksempel ikke bruke skjørt eller shorts. I verste fall vil personen unngå offentlige strand. Disse begrensningene kan klart klassifiseres som svekket livskvalitet, og gir en god grunn til å gjennomføre en åreknutebehandling i samband med graviditeten.

Kan man behandle åreknuter knyttet til graviditet?

Det er flere veldig gode behandlingsmetoder for åreknuter for gravide kvinner. Disse moderne metodene krever ingen større inngrep og kan utføres på en klinikk utenfor et sykehus. Inngrepet er utført under lokalbedøvelse, som tar en time å utføre, og pasienten kan reise hjem umiddelbart etter inngrepet. Etter inngrepet trenger pasienten bare noen få dager med rekonvalesens før hun kan gå tilbake til sin normale hverdag.

Sammendrag – Åreknuter og graviditet

Grunnen til at kvinner får åreknuter i samband med graviditeten er på grunn av vektøkningen som skyldes fosteret og fostervannet. Disse åreknutene forsvinner ofte av seg selv etter svangerskapet.

Om åreknutene som har oppstått under graviditeten ikke forsvinner av seg selv, og kvinner oppfatter dem som en begrensning i livet, kan åreknutene behandles. Moderne åreknutebehandlinger er veldig fleksible og det tar bare en time å utføre. Kvinnen kan umiddelbart reise hjem etter at behandlingen er utført, og deretter gå tilbake til normale aktiviteter etter bare noen få dager.