09. Juli 2020

Åreknuter og sprengte blodkar kan man veldig ofte se i knehasen, der den kan spre seg nedover leggen eller oppover låret. Åreknuter sees hos omtrent hver tredje voksne person, og sprengte blodkar rammer endra flere. Arv spiller en stor rolle når det kommer til åreknuter og sprengte blodkar, men miljø er også en betydelig faktor som kan påvirke dette.

Arv og miljø kan påvirke forekomsten av åreknuter og sprengte blodkar i knehasen

Hvorfor åreknuter oppstår handler mye om arv, siden åreknuter er stort sett 100% arvelige. Åreknuter oppstår blant annet fordi veneklaffenes funksjon er nedsatt. Veneklaffene har som oppgave å sørge for at blodet bare strømmer én vei, og hvis veneklaffene er ødelagte, på grunn av for eksempel arv eller overvekt, vil det oppstå tilbakeløp. Når denne tilstanden oppstår, resulterer det i økt trykk i venen der blodet samler seg i puljer, og dette kan forårsake åreknuter.

Når du har sprengte blodkar, er veneklaffenes funksjon ofte også nedsatt, og det høye trykket i venen kan forårsake sprengte blodkar. Sprengte blodkar er også arvelig, men ofte spiller miljøet en betydelig rolle, for eksempel kan sol fremprovosere til sprengte blodkar. Dette blir veldig ofte sett i ansiktet.

Åreknuter og sprengte blodkar forekommer veldig ofte på beina og spesielt knehasen hvor huden er veldig tynn. Blodet strømmer mot tyngdekraften i beina, så trykket i venene er større, og dette påvirker til forekomsten av åreknuter og sprengte blodkar i beina og i knehasen.

Årkenuter

En åreknute i knehasen

En åreknute er en tykk og blåaktig blodåre som er tydelig og buler ut på huden. En åreknute forekommer veldig ofte på beina, og hvis du har åreknuter på beina, kan du oppleve at de sprer seg til for eksempel knehasen.

Åreknuter kan være veldig plagsomme da åreknuter kan gi fysiske smerter og kan forårsake store mentale plager. Åreknuter i knehasen kan være veldig tydelige, bule ut og ligne et blått nett som sprer seg i knehasen og nedover beinet. Dette kan oppleves av mange mennesker som kosmetisk sjenerende og gir derfor mange begrensninger i hverdagen fordi det kan påvirke valg av antrekk. Hvis du har åreknuter i knehasen kan det påvirke hverdagen din på den måten at du velger å bruke lange bukser i stedet for kortere kjoler, så man skjuler det man kan se i knehasene og derfor også åreknutene. Åreknuter kan også påvirke en til å fravelge en tur på stranden eller i en svømmehall fordi man ikke vil vise sine bein eller knehasen med åreknuter.

Mennesker som har blitt vant til et liv med åreknuter opplever ofte en utrolig stor lettelse når åreknutene fjernes, og først da innser at åreknuter i virkeligheten var en stor begrensning og bidro til å gi en nedsatt livskvalitet.

Sprengte blodkar i knehasen

Åreknuter og sprengte blodkar henger ofte sammen, og mange mennesker opplever at sprengte blodkar fortsetter med å komme tilbake selv om de behandles, og dette skyldes underliggende problemer som åreknuter. Det vil si at hvis du har sprengte blodkar og åreknuter, vil de sprengte blodkarene fortsette å komme tilbake så lenge du også har åreknuter.

Sprengte blodkar gir ingen fysiske plager, og sprengte blodkar blir derfor regnet som en kosmetisk plage. Men for noen kan det være til en veldig stor plage. Hvis de sprengte blodkarene ses i knehasen, kan de være veldig synlige, og kan, akkurat som med åreknuter, også påvirke til valg av antrekk. Man velger derfor klær som dekker knehasen hvor de sprengte blodkarene og åreknutene er.

Behandling av åreknuter i knehasen

Når åreknuter i knehasen blir til en stor plage og påvirker derfor også livskvaliteten negativt, kan det være en god idé å få åreknutene behandlet. En åreknute er klassifisert fra C1-C6 og dette viser alvorlighetsgraden av åreknuten og gir et bedre bilde av hvilken behandling som vil være best egnet for å fjerne åreknuter i knehasen. Når du har en åreknute i knehasen, vil den syke venen ofte spre seg nedover beinet eller oppover låret, så en behandling av disse områdene kan være nødvendig. De mest brukte behandlingsmetodene for å fjerne åreknutene i knehasen er:

  • Laserbehandling
  • Radiofrekvens
  • Skumbehandling
  • Flebektomi

Laserbehandling og radiofrekvens brukes ofte for å fjerne større typer åreknuter, mens skumbehandling brukes til mindre åreknuter eller for pasienter som allerede har fjernet åreknuter en gang. Tydelige åreknuter som kan oppstå i knehasen eller andre steder på beinet kan fjernes ved flebektomi. En behandling med flebektomi fjerner altså den kosmetiske delen av en åreknute, og flebektomi blir ofte brukt i forbindelse med en annen type åreknutebehandling.

Behandling av sprengte blodkar i knehasen

Sprengte blodkar i knehasen kan være et stort kosmetisk problem og kan påvirke livskvaliteten. Sprengte blodkar kan fjernes ved sklerosering, som innebærer å injisere et medikament i den syke venen hvor de sprengte blodkarene er. Dette stoffet får venen til å lukke, og de sprengte blodkarene i knehasene vil forsvinne. Hvis du har omfattende sprengte blodkar i knehasen, kan det være nødvendig med flere behandlinger for å oppnå et tilfredsstillende resultat.

Før du behandler sprengte blodkar i knehasen er det en god idé å få utført en ultralydundersøkelse som identifiserer eventuelle underliggende problemer, som for eksempel åreknuter.

Sammendrag – åreknuter og sprengte blodkar i knehasen

Sprengte blodkar og åreknuter forekommer veldig ofte på beina og er spesielt synlige i knehasen, hvor de kan bule ut, være veldig tydelige og blå. Dette kan forårsake fysiske og mentale plager, og i verste fall forringe livskvaliteten. Når du har åreknuter og sprengte blodkar i knehasen som påvirker din hverdag negativt, kan det være en god idé å få dem behandlet. Hvilken type behandling som velges avhenger av forskjellige faktorer. Disse bestemmes under en forundersøkelse der åreknuter og sprengte blodkar blir undersøkt ved hjelp av ultralyd og hvor behandlingsmetoden blir vurdert.