Karkirurg

Henriette Fagertun

på Legelisten
Henriette Fagertun er spesialist i generell kirurgi siden 2017 og ble spesialist i karkirurgi i 2020. Hun er utdannet ved St. Olavs Hospital hvor hun har arbeidet i 10 år. I tillegg til å undervise legestudenter ved NTNU, tar hun nå en doktorgrad i karkirurgi. Hun er tilknyttet Avd. for Traumatologi ved St. Olavs Hospital, og har jobbet for åreknuteklinikkene siden sommeren 2023.